Saksan alkeet 1, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    07.09.2020 - 14.12.2020
Ilmoittautumiset
    23.08.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Tutustut saksan kielen alkeisiin ja saksankielisten maiden kulttuuriin. Ymmärrät Suomen ja Saksan sekä muiden saksankielisten maiden välisiä kulttuurieroja. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Hallitset saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat myös soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Sisältö
    Ääntäminen.

Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen saksan kielen taito.

Saksankielisten maiden kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet.

Kielioppia, mm. persoonapronominit, lukusanat, substantiivien suku ja artikkelit, akkusatiivi, verbin preesenstaivutus, kysymysten muodostaminen, päälauseen sanajärjestys.
Kirjallisuus
    Blanco, A. & Kudel, P. Freut mich 1.
Hinta
    75 €.

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kontaktiopetus maanantaisin 7.9.-18.12.2020 klo 16:00-18:30 (ei opetusta viikolla 42)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua saksan kieleen ja oppia sen alkeita tehokkaasti.

Ilmoittaudu koulutukseen