Ruotsin tukiopinnot, 5 op (verkkototeutus)

Enrol to the course

Date
    07.09.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opintojaksolla kertaat ruotsin perusteita. Opintojakso auttaa sinua suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta ruotsin kielen opintojaksosta.

Opintojakson käytyäsi pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi arkielämän suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa ruotsiksi. Hallitset perussanaston ja peruskieliopin ja osaat soveltaa niitä eri viestintätilanteissa. Ymmärrät tuttuja aiheita käsitteleviä ruotsinkielisiä tekstejä ja osaat kirjoittaa ja puhua arkisista aiheista.
Contents
    Käyt läpi vapaa-aikaan ja työelämään liittyviä aihepiirejä. Kertaat perusrakenteiden teoriaa sekä perussanastoa ja harjoittelet niiden soveltamista sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä. Luet ja kirjoitat vapaa-aikaan ja työelämään liittyviä ruotsinkielisiä tekstejä sekä harjoittelet viestimään suullisesti ruotsiksi tavanomaisissa arjen tilanteissa.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

Enrol to the course