Englannin tukiopinnot, 5 op (verkkototeutus)

Enrol to the course

Date
    01.10.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Pystyt ymmärrettävästi kommunikoimaan englanniksi arkielämän tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Opit hallitsemaan ja soveltamaan englannin kielen perusrakenteita, ja saat valmiuksia suoriutua muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista. Pystyt arvioimaan omia kehitystarpeitasi ja otat vastuun omasta osaamisen kehittymisestäsi.
Contents
    Kurssilla kertaat ja sovellat perusrakenteita sekä sanastoa niin suullisesti kuin kirjallisesti. Sovellat englannin kielen käyttöä vapaa-ajan ja työelämän tavanomaisissa tilanteissa.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

Enrol to the course