Hoitoalan englanti, 3 op (verkkototeutus)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    07.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    23.08.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa toimia englanniksi hoitoalan viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
-osaa viestiä asiakkaan kanssa keskeisissä hoitotoimenpiteissä
-osaa etsiä omaan alaansa liittyvää tietoa englanniksi
-osaa oman alansa peruskäsitteistöä hoitotoimenpiteisiin liittyen
-osaa antaa ohjeita
- osaa kertoa asiakkaan hoitopolusta moniammatillisessa tiimissä.
- toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Sisältö
    - hoitoalan ja anatomian keskeinen sanasto
- asiakkaan kohtaamiseen liittyviä suullisia tilanteita
- tiedonhaku
- ohjeiden antaminen
- hoitosuunnitelmasta kertominen
Toteutus
    Verkko-opetus: erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät ja loppuesitys (ns. case study).
Kirjallisuus
    Karhumäki, K., M. Metsäportti & P. Tuohimäki. Dear Patient. English for Nursing. Sanoma Pro.
Hinta
    45 €.

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Ilmoittaudu koulutukseen