Vahvistuva vanhemmuus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    Opiskelijalla on perustiedot perhekeskeisyydestä, perheiden kanssa työskentelystä sekä palvelujärjestelmistä. Opiskelija ymmärtää ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen työn merkityksen perheiden kanssa työskenteltäessä.
Goal
    * Opiskelija ymmärtää lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen.
* Opiskelija osaa vahvistaa ja tukea vanhemmuutta.
* Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa reflektiivistä työtapaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
* Opiskelija syventää teoreettista ajattelua vanhemmuuden tukemisessa.
* Opiskelija tunnistaa perheiden kanssa työskentelyyn liittyviä tunteita ja ajatuksia.
* Opiskelija tunnistaa perheen jäsenten kokemuksia, tunteija ja ajatuksia.
Contents
    * Mentalisaatio, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde ja reflektiivinen kyky teoriassa
* Reflektiivisyyden merkitys vanhemmuuden laatuun ja lapsen kehitykseen
* Terveyttä edistävä ja voimavaroja vahvista vanhemmuus
* Vanhemman reflektiivisen kyvyn vahvistaminen
* Reflektiivinen työote ja sen harjoitteleminen
Accomplishment
    Tiimioppimisen menetelmät
Käytännön harjoitukset
Literature
    1) Opintojaksoon liittyvät artikkelit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

2) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOYpro.

3) Hughes, Daniel (2011) Kiintymyskeskeinen vanhemmuus: toimivuutta kasvatukseen. Tampere: PT-kustannus
Further Information
    Taja Kiiskilä ja Katja Raitio (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.