Vahvistuva vanhemmuus, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on perustiedot perhekeskeisyydestä, perheiden kanssa työskentelystä sekä palvelujärjestelmistä. Opiskelija ymmärtää ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen työn merkityksen perheiden kanssa työskenteltäessä.
Tavoite
    * Opiskelija ymmärtää lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen.
* Opiskelija osaa vahvistaa ja tukea vanhemmuutta.
* Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa reflektiivistä työtapaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
* Opiskelija syventää teoreettista ajattelua vanhemmuuden tukemisessa.
* Opiskelija tunnistaa perheiden kanssa työskentelyyn liittyviä tunteita ja ajatuksia.
* Opiskelija tunnistaa perheen jäsenten kokemuksia, tunteija ja ajatuksia.
Sisältö
    * Mentalisaatio, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde ja reflektiivinen kyky teoriassa
* Reflektiivisyyden merkitys vanhemmuuden laatuun ja lapsen kehitykseen
* Terveyttä edistävä ja voimavaroja vahvista vanhemmuus
* Vanhemman reflektiivisen kyvyn vahvistaminen
* Reflektiivinen työote ja sen harjoitteleminen
Toteutus
    Tiimioppimisen menetelmät
Käytännön harjoitukset
Kirjallisuus
    1) Opintojaksoon liittyvät artikkelit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

2) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOYpro.

3) Hughes, Daniel (2011) Kiintymyskeskeinen vanhemmuus: toimivuutta kasvatukseen. Tampere: PT-kustannus
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Taja Kiiskilä ja Katja Raitio (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.