Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelijalla on työelämävalmiudet ja hän hallitsee sekä oman ammattialan että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ohjaamisen perusteet sosiaali- ja terveysalalla.
Goal
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyteen ja elämäntapoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa oman ammattialansa huomioiden käytännön elämän tilanteisiin ja oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ohjausmenetelmiä elämäntapojen tukemiseksi.
Contents
    - kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- ravitsemus ja liikunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien ravitsemuksen ja liikunnan sekä niihin liittyvien elämäntapatekijöiden käsittely: esim. ajan hallinta, lepo, uni, stressi
- terveellisiä elämäntapoja tukevan ohjauksen suunnittelu, toteutus käytännössä, toteutuksen arviointi
Accomplishment
    Itsenäinen työskentely verkossa ja pienryhmätyöskentelynä käytännön ohjaustilanne, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen
Literature
    Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2012. Ravitsemustiede. Duodecim. www.jamk.fi/nelli -portaalin kautta luettavissa

Fogelholm. M., Vuori,I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.
Further Information
    Maija Jylhä ja Maaret Rutanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi