Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on työelämävalmiudet ja hän hallitsee sekä oman ammattialan että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ohjaamisen perusteet sosiaali- ja terveysalalla.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyteen ja elämäntapoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa oman ammattialansa huomioiden käytännön elämän tilanteisiin ja oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ohjausmenetelmiä elämäntapojen tukemiseksi.
Sisältö
    - kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- ravitsemus ja liikunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien ravitsemuksen ja liikunnan sekä niihin liittyvien elämäntapatekijöiden käsittely: esim. ajan hallinta, lepo, uni, stressi
- terveellisiä elämäntapoja tukevan ohjauksen suunnittelu, toteutus käytännössä, toteutuksen arviointi
Toteutus
    Itsenäinen työskentely verkossa ja pienryhmätyöskentelynä käytännön ohjaustilanne, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen
Kirjallisuus
    Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2012. Ravitsemustiede. Duodecim. www.jamk.fi/nelli -portaalin kautta luettavissa

Fogelholm. M., Vuori,I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Maija Jylhä ja Maaret Rutanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi