Mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelijalla on kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Hän osaa nimetä hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä.
Goal
    Opiskelija
- osaa reflektoida omia arvojaan ja asenteitaan mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia kohtaan
- tietää päihdeilmiön ja -ongelmien sekä mielenterveyden monimuotoisuuden
- tietää päihde- mielenterveyspalvelut sekä niitä ohjaavan lainsäädännön
- harjaantuu puheeksiottamisen taidossa
- tuntee motivoivan keskustelun (MI) lähtökohdat ja periaatteet
Contents
    - Päihde- ja mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisena ilmiönä
- Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja keskeinen lainsäädäntö
- Päihde- ja mielenterveystyön menetelmät
- Motivointi ja motivoiva haastattelu
Literature
    - Kuhanen C., Oittinen P. & Kanerva A., Seuri, T. & Shubert, C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.

- Oksanen J. 2014. Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus.

- Eriksson, E. & Arnkil, T. 2012. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. (Löytyy verkkojulkaisuna)

- Partanen A., Holmberg J., Inkinen, M., Kurki M., Salo-Chydenius 2015: Päihdehoitotyö. Helsinki: SanomaPro.
Further Information
    Tanja Tervanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi