Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö, 5 op (CampusOnline)

Enrol to the course

Attention! The course is full, but you can still send your application
Date
    09.03.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    23.02.2020
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.
Goal
    Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät.
Contents
    Opintojakson sisältöinä ovat nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri, digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri. Nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät sekä nuorisotiedotuksen periaatteet.
Accomplishment
    Virtuaaliopinnot, valinnaiset oppimistehtävät ja keskustelut verkkoympäristöön.
Literature
    Verkkomateriaali

Hoikkala, T & Sell, A (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Soveltuvin osin.

Verkko nuorten kokemana ja kertomana (2015). Toim.Heikki Lauha. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus.
Further Information
    Timo Hintikka (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaaliopintoina.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the TimetableEnrol to the course