Venäjä 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 19.06.2020
Last enrolment date
    30.04.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija
- aloittaa tutustumisen venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin
- hallitsee kyrillisten kirjainten käytön
- osaa venäjän kielen ääntämisen erikoispiirteet
- osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa
- pystyy käyttämään korrektia venäjän kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa
- hallitsee tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja niiden käyttökulttuurin
- ymmärtää Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja
Contents
    Kyrilliikka
Ääntäminen
Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus.
Accomplishment
    Kontaktiopetus, jossa pari- ja ryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely, virtuaalinen työskentely
Literature
    Optiman työtila Venäjä 1 ZZCQ1110
Alestalo, M. 2009. Kafe Piter 1. Helsinki: Finn Lectura.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable