Julkiset hankinnat, 5 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    29.02.2020
Place
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelijat ymmärtävät julkisen sektorin toimintaympäristön asettamat erityispiirteet hankintojen näkökulmasta. Opiskelijat tunnistavat hankintalain asettaman sääntelyn hankintojen toteuttamiselle, erityisesti koskien kilpailutusprosessia. Lisäksi opiskelijat oppivat kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia innovaatioita.
Contents
    1. Laki julkisista hankinnoista
2. Kilpailutusprosessi
3. Hankintaprosessin hallinta julkisella sektorilla
4. Kestävät julkiset hankinnat
5. Innovatiiviset julkiset hankinnat
Accomplishment
    Itsenäinen opiskelu annettujen oppimistehtävien parissa.

Oppimistehtäviä on 5 kpl.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable