Markkinoinnin ytimessä, 1 op (EduFutura)

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.09.2020 - 22.11.2020
Last enrolment date
    06.09.2020
Place
    100% verkossa.
Target group
    Ilmoittautuminen vain lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville sekä Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.
Goal
    Opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin. Hän ymmärtää asiakaskeskeisyyden sekä ydinviestin merkityksen yrityksen markkinoinnin ja kilpailukyvyn perustana.
Opiskelija tuntee markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija tutustuu kilpailuedun käsitteeseen ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelijalla on valmiudet eritellä analyyttisesti asiakkaiden, kilpailutilanteen sekä oman brändin merkitystä kilpailuedun ja ydinviestin luomisessa. Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän merkityksen ydinviestin välittämisessä.
Contents
    Markkinointiprosessi, markkinointiajattelun kehittyminen, markkinoinnin suunnittelun vaiheet, asiakasprofiilit, positiointi, kilpailuetu, ydinviesti, markkinointiviestintä.
Accomplishment
    Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Yksilölliset oppimistehtävät
Pienryhmätyöskentely verkossa
Webinaarit
Verkkokeskustelut
Literature
    Kotler, P., Armstrong, G, Harris, L.C. & Piercy, N. 2013. Principles of Marketing. Pearson. 7th edition. (Chapters: 1 & 2) Lisämateriaali luennoitsijalta.
Further Information
    Kerro lisätietoja-kentässä opon tai opettajan nimi ja sähköposti, jonka kanssa olet opinnoista sopinut.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: avoinamk@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi kokonaisuuden nimi sekä yhteystietosi. HUOM! Mikäli opinnot ovat sinulle maksullisia, opinnot tulee perua viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua. Muutoin laskutamme oppilaitostasi opinnoista.