Markkinoinnin ytimessä, 1 op (EduFutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tällä opintojaksolla opit mielenkiintoisia asioita markkinoinnin perusteista, markkinointiympäristön eri osa-alueista sekä asiakasymmärryksestä.
Aika
    28.09.2020 - 22.11.2020
Ilmoittautumiset
    06.09.2020 mennessä
Paikka
    100% verkossa.
Kohderyhmä
    Ilmoittautuminen vain lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville sekä Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin. Hän ymmärtää asiakaskeskeisyyden sekä ydinviestin merkityksen yrityksen markkinoinnin ja kilpailukyvyn perustana.
Opiskelija tuntee markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija tutustuu kilpailuedun käsitteeseen ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelijalla on valmiudet eritellä analyyttisesti asiakkaiden, kilpailutilanteen sekä oman brändin merkitystä kilpailuedun ja ydinviestin luomisessa. Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän merkityksen ydinviestin välittämisessä.
Sisältö
    Markkinointiprosessi, markkinointiajattelun kehittyminen, markkinoinnin suunnittelun vaiheet, asiakasprofiilit, positiointi, kilpailuetu, ydinviesti, markkinointiviestintä.
Toteutus
    Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Yksilölliset oppimistehtävät
Pienryhmätyöskentely verkossa
Webinaarit
Verkkokeskustelut
Kirjallisuus
    Kotler, P., Armstrong, G, Harris, L.C. & Piercy, N. 2013. Principles of Marketing. Pearson. 7th edition. (Chapters: 1 & 2) Lisämateriaali luennoitsijalta.
Hinta
    Maksuton Gradian, Poken ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Muiden oppilaitosten opiskelijoille 15 euroa
Lisätietoja
    Kerro lisätietoja-kentässä opon tai opettajan nimi ja sähköposti, jonka kanssa olet opinnoista sopinut.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: avoinamk@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi kokonaisuuden nimi sekä yhteystietosi. HUOM! Mikäli opinnot ovat sinulle maksullisia, opinnot tulee perua viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua. Muutoin laskutamme oppilaitostasi opinnoista.