Kenttälaitteet, 2 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.01.2020 - 28.02.2020
Last enrolment date
    18.12.2019
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Luonnontieteiden perusosaaminen, tietotekniset perustaidot
Goal
    Opiskelija tuntee tyypillisimpien teollisuudessa käytettävien mittausten periaatteet ja säätöventtiilien perusrakenteet. Hän osaa mitoittaa säätöventtiilin ohjelmistoa käyttäen.
Contents
    Teollisuuden perusmittausten anturit, säätöventtiilit ja asennusperiaatteet.
Accomplishment
    Etäopiskelu: Itsenäinen opiskelu, kysymyksiin vastaaminen, mitoitusohjelmaan perehtyminen
Literature
    Verkossa oleva materiaali
Other info
    Materiaali suurelta osin englanniksi, kysymykset suomeksi.

See the Timetable