Kenttälaitteet, 2 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.01.2020 - 28.02.2020
Ilmoittautumiset
    18.12.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Luonnontieteiden perusosaaminen, tietotekniset perustaidot
Tavoite
    Opiskelija tuntee tyypillisimpien teollisuudessa käytettävien mittausten periaatteet ja säätöventtiilien perusrakenteet. Hän osaa mitoittaa säätöventtiilin ohjelmistoa käyttäen.
Sisältö
    Teollisuuden perusmittausten anturit, säätöventtiilit ja asennusperiaatteet.
Toteutus
    Etäopiskelu: Itsenäinen opiskelu, kysymyksiin vastaaminen, mitoitusohjelmaan perehtyminen
Kirjallisuus
    Verkossa oleva materiaali
Hinta
    30 €
Muu informaatio
    Materiaali suurelta osin englanniksi, kysymykset suomeksi.

Katso opintojakson aikataulu