Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus, 1 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 06.03.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Location
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija pystyy tuottamaan kieliasultaan hyvää tekstiä.
Contents
    Oikeakielisyys ja kielenhuolto
Accomplishment
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op

See the Timetable