Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop)(CampusOnline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    peltoviljelyn perusteet
Tavoite
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta rehu-, leipä-ja ruokaviljana. Opiskelija osaa laatia viljelysuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti.
Sisältö
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, konetyö ja -ketjut.
Kirjallisuus
    Peltokasvien tuotanto. Mervi Seppänen (toim). Peltokasvilajikkeet. Peltokasvien kasvinsuojelu. muu opintojakson alussa osoitettava materiaali.
Hinta
    maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikataulu