Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 10 op, verkkototeutus

Enrol to the course

Date
    25.08.2020 - 12.01.2021
Last enrolment date
    12.08.2020
Place
    verkkototeutus
Target group
    Ammatillisesta erityisopettajankoulutuksesta kiinnostuneiden lisäksi koulutukseen voivat osallistua myös muut erityisen tuen kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa kiinnostuneet.
Contents
    Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I, 5 op
• Erityispedagogiikka tieteenalana
• Erityiskasvatuksen teoriaa ja filosofiaa
• Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa
• Oppimisvaikeus vai oppimisen vaikeus; perusteet

Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa II, 5 op
• Erityinen tuki oppilaitoksen suunnitelmissa ja toimintamalleissa
• Erityinen tuki opettajan osaamisena
• Erityinen tuki opiskelijan oppimisen tukena
Accomplishment
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Ensimmäisessä opintokokonaisuudessa on kaksi webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Toisessa opintokokonaisuudessa on kolme webinaaria sekä oppimistehtäviä. Suositeltavaa on, että ensimmäinen osio on suoritettu ennen toisen alkua.

Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I, 5 op
• Aloituswebinaari ti 25.8. klo 15 - 17
• Koontiwebinaari ke 21.10. klo 15 - 17

Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa II, 5 op
• Aloituswebinaari ma 26.10. klo 15 - 17
• Väliwebinaari ti 24.11. klo 15 - 17
• Koontiwebinaari ti 21.1.2021 klo 15 - 17

Huom! Webinaareja ei tallenneta, joten varaathan jo nyt nämä ajat kalenteriisi.
Further Information
    Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija, p. 040 595 9180, maija-liisa.siitari@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
Täydennyskoulutuspalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Minna Demirel, koulutuskoordinaattori, p. 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Material     esite_erityinen_tuki_ammatillisessa_koulutuksessa_2020.pdf
Cancellation terms
    Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Sen jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.

Enrol to the course