Henkilöstöjohtamisen prosessit, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    02.09.2020 - 16.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusosaaminen
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, osa-alueet, työkalut ja niiden merkityksen organisaatioiden tuloksellisessa johtamisessa.Hän ymmärtää henkilöstösuunnittelun merkityksen, tuntee pakolliset henkilöstösuunnitelmat ja niiden juridista taustaa. Hän hallitsee nykyaikaiset rekrytointifoorumit, kuten sosiaalisen median ja rekrytointiprosessit ja –menetelmät. Hän osaa tehdä osaamispohjaisen tehtäväkuvauksen, luoda rekrytointi-ilmoituksen, käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämisohjelman ja -lomakkeen. Hän ymmärtää henkilöteitojen käsittelyyn liittyvät perusteet. Hän tuntee henkilöstöasioihin liittyvän sisäisen viestinnän vaatimukset ja merkityksen. Hän ymmärtää tietojärjestelmien hyödyt henkilöstöjohtamisen työkaluna. Hän tietää henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Sisältö
    Henkilöstöhallinnon ja –johtamisen kokonaisjärjestelmä. Henkilöstösuunnittelu, ulkoinen ja sisäinen rekrytointi, sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa. Perehdyttäminen ja henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmät. Pakolliset henkilöstösuunnitelmat.
Hr-viestintä. Henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Toteutus
    Käänteinen oppiminen:
Opintojakso etenee teemoittain. Teemat sisältävät seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Itsenäinen perehtyminen aihealueen lakeihin ja teorioihin ennen workshopeja / asiantuntijaluentoja
2. Teemaan liittyvä asiantuntijaluento
3. Workshop - case-harjoitustyöt ryhmätöinä
4. Henkilökohtainen oppimistehtävä, jota tehdään koko opintojakson ajan. Tehtävä on näyttö omasta osaamisesta opintojakson sisältöihin liittyen.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
1. Jokaisen teeman alussa johdatus teemaan.
2. Ryhmätyön ohjausta workshopeissa.
3. Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
4. Palaute ryhmätehtävästä kirjallisena.
5. Ohjausta henkilökohtaisen tehtävän tekemiseen sekä workshopeissa että ohjauspalstan kautta.
6. Palaute henkilökohtaisesta tehtävästä kirjallisena.
7. Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisen oppimistehtävän osaamisen perusteella. Siinä huomioidaan workshopeissa hankittu osaaminen.
Kirjallisuus
    Oppimateriaali
Joki, M. (2018). Henkilöstöasiantuntijan käsikirja (6., uudistettu painos.). [Helsinki]: Kauppakamari. (myös e-kirja)
Österberg, M. (2015).?Henkilöstöasiantuntijan käsikirja?(5., uud. p.). Helsinki: Kauppakamari.
Skurnik-Järvinen, H. (2013). Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet käytännönläheisesti (2. uud. p.). [Helsinki]: Helsingin seudun kauppakamari.
Kaijala, M. (2016). Rekrytointi: Tehtävään vai yhtiöön? Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirja)
Eklund, A. (2018). Tervetuloa meille!: Uuden työntekijän perehdytys. (1. painos) Helsinki: Impact.
Aihealueeseen liittyvät lait ja asetukset sekä työehtosopimukset
Hinta
    75 €

Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Lähiopetuksen aikataulu: pidätämme oikeudet muutoksiin.
02.09.2020 14.15 - 15.45
09.09.2020 14.15 - 15.45
16.09.2020 14.15 - 15.45
23.09.2020 14.15 - 15.45
30.09.2020 14.15 - 15.45
07.10.2020 14.15 - 15.45
14.10.2020 14.15 - 15.45
21.10.2020 14.15 - 15.45
28.10.2020 14.15 - 15.45
04.11.2020 14.15 - 15.45
11.11.2020 14.15 - 15.45
18.11.2020 14.15 - 15.45
25.11.2020 14.15 - 15.45
02.12.2020 14.15 - 15.45
09.12.2020 14.15 - 15.45
16.12.2020 14.15 - 15.45