Videot ja XR oppimisen tukena 5 op

Enrol to the course

Date
    01.09.2020 - 30.11.2020
Last enrolment date
    25.08.2020
Place
    Jyväskylä/verkkototeutus
Target group
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Contents
    • Videon hyödyntäminen taidon oppimisen ja reflektoinnin tukena
• Videon hyödyntäminen vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja palautteenannossa
• XR:n oppimiselle tarjoamat mahdollisuudet
• Kuvausteknologiat ja välineet
Accomplishment
    Koulutuksessa opitaan, koetaan ja tehdään. Vertaisten ja kouluttajiamme tuella pääset rakentamaan videoita erilaisiin pedagogisin käyttötarkoituksiin. Lähtökohtana omista opintokokonaisuuksistasi nousevat tarpeet.

Koulutus on suoritettavissa kokonaan verkossa, mutta suosittelemme sinua osallistumaan Jyväskylässä järjestettäviin lähipäiviin sekä verkossa tapahtuviin ohjauswebinaareihin. Lähipäivät ja webinaarit tarjoavat pedagogisten ajatusten sekä omakohtaisen kokemuksen ohella käytännön tukea omien videoiden ja pienten XR kokeilujen rakentamiseen.

Lähipäivät Jyväskylässä: pe 25.9. ja pe 13.11. klo 10-16
Webinaarit: ti 1.9. ja ma 19.10. klo 13-15

Huolehdimme osaltamme koulutukseen osallistuvien turvallisuudesta. Tilanteen vaatiessa lähipäivät korvataan aamupäivän verkkotyöskentelyllä vastaavina ajankohtina.

Osaamismerkit jäsentävät kehittämistyötäsi koulutuksen aikana. Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen lisäksi 3 osaamismerkkiä: Videopedagoginen osaaminen, videotuotanto-osaaminen ja XR-osaaminen.

Kouluttajina toimivat Mika Loponen ja Markku Rissanen.
Further Information
    Koulutus on osa Kohti digitaalista oppimista -täydennyskoulutuskokonaisuutta.

Lisätietoja koulutuksesta: Santtu Hartikainen, koulutussuunnittelija, santtu.hartikainen@jamk.fi, 040 825 6330
Further Information about the enrolment
    Minna Demirel, koulutuskoordinaattori, minna.demirel@jamk.fi, 050 591 3658
Material     esite_videot_ja_xr_oppimisen_tukena_s20.pdf
Cancellation terms
    Peruminen on maksuton ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen tapahtuvasta perumisesta veloitamme 150 euroa.

Enrol to the course