Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi, 8 op (nonstop) CampusOnline

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    26.03.2020
Place
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija osaa suunnitella tärkeimpien tuotantoeläinten
ruokinnan ja hoidon. Opiskelija osaa määrittää ravinnontarpeet eri eläimille niiden tuotantovaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ruokinnallisten tekijöiden vaikutuksen kotieläintuotteiden laatuun ja eläinten hyvinvointiin.
Opiskelija tietää tuotantoeläinten terveydenhuollon toimintaympäristön. Opiskelija tuntee aihealueen keskeisimmät lait ja asetukset.
Opiskelija tuntee eri tuotantoeläinten jalostustavoitteet ja jalostuksen menetelmät. Opiskelija ymmärtää eläinaineksen merkityksen tuotannolle ja eläinten hyvinvoinnille.
Contents
    Nuoren eläimen kehitys.
Ravintoaineiden tarpeen määrittäminen.
Rehut ja niiden ominaisuudet.
Ruokinnan suunnittelu tuotantoeläimillä.
Tuotantoeläimistä saatavat tuotteet ja niiden laatu.
Terveen eläimen tunnusmerkit.
Sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy.
Terveydenhuolto-ohjelmat.
Tuotantoeläinten jalostustoiminta Suomessa.
Jalostustavoitteet ja menetelmät.
Perinnöllisyyden perusteet lyhyesti.
Jalostuksen vaikutukset eläinainekseen ja tuotantoon.
Keskeisimmät lait ja asetukset.
Accomplishment
    Osoitettuun kirjallisuuteen tutustuminen, harjoitustyöt.
Literature
    Oppimisympäristössä jaettu materiaali.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Osaamisen tunnustaminen: Sisällöltään vastaavan yliopisto- tai amk -tason opintojakson suoritustodistus ja kuvaus opintojakson sisällöstä. Työelämässä hankittu osaaminen osoitetaan erikseen järjestetyllä näytöllä
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable