Maatilatalouden kirjanpito ja verotus, 7 op (nonstop), CampusOnline

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    08.01.2020
Place
    Verkkototeutus, nonstop.
Goal
    Opiskelija osaa tehdä ja tulkita yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaan. Opiskelija tuntee kirjanpidon sisäisen ja ulkoisen rekisteröintitehtävän, osaa laskea ja tulkita tilinpäätökseen liittyviä tunnuslukuja ja hallitsee yrityksen tulo- ja arvonlisäverotuksen perusteet. Opiskelija osaa tehdä maatalouden- ja metsätalouden kirjanpidon ottaen huomioon talouden suunnittelun, seurannan ja lainsäädännön vaatimukset. Opiskelija osaa laatia veroilmoitukset, laskea maksettavaksi tulevat verot sekä suunnitella verotustaan. Opiskelija hallitsee arvonlisäveron laskennan ja tilittämisen. Opiskelija tietää perusasiat verotuksen erityiskysymyksistä kuten sukupolvenvaihdoksen, luovutusvoittojen ja kiinteistöjen verotuksesta.
Contents
    Kahdenkertainen kirjanpito, palkkakirjanpito,sisäinen ja ulkoinen rekisteröintitehtävä, tilinpäätös, yrityksen tulo-
ja arvonlisäverotus.
Maa- ja metsätalouden tulo- ja arvonlisäverotuksen perustiedot, maa- ja metsätalouden kirjanpito manuaalisesti ja atk-kirjanpito-ohjelmistoa hyväksikäyttäen, veroilmoitusten täyttäminen, verojen määrän laskeminen, verosuunnittelu, verojen tilittäminen, muutoksenhaku verotukseen, sukupolvenvaihdoksen, luovutusvoittojen ja kiinteistöverotuksen perusteet.
Accomplishment
    * AMK tutkinto: kontaktiopetus, etäopiskelu
* Avoin AMK: itsenäinen verkko-opiskelu, ei aikaan sidottuja tapaamisia
Literature
    Tomperi, Soile. 2014. Käytännön kirjanpito. Tomperi, Soile. 2014. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Veroilmoitusten täyttöoppaat, osoitetut verohallinnon oppaat ja ohjeet, verkko-oppimisympäristön materiaali.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable