Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa, 5 op, (Edufutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    22.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    • Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian teorian perusteet
• Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologiaan liittyvän keskeiset käsitteet ja ymmärtää mihin uutta lohkoketjuteknologiaa käyttää liiketalouden näkökulmasta
• Opiskelija osaa soveltavaa lohkoketjuteknologiaa liiketalouden sovellutuksiin
• Opiskelija ymmärtää lohkoketjuteknologian riippuvuuksia ja rajoituksia liiketalouden näkökulmasta
Contents
    Opintojakso jakautuu kahteen osioon: (1) teoria ja (2) liiketalous.
Teoriaosion sisältö:
• Mikä on lohkoketju?
• Lohkoketjun lupaus
• Lohkoketjun rakennuspalikat
• Koneellinen luottamus
• Konsensus
• Julkiset vs. yksityiset lohkoketjut
• Satoshi Nakamoto ja ajatus Bitcoinista
• Teorian harjoitustehtävät
• Teorian oppimistehtävät
Liiketalousosion sisältö:
• Lohkoketjun liiketoimintamahdollisuudet
• Lohkoketju finanssisektorilla
• Hajautetut verkot ja tilikirjat
• Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa tällä hetkellä ja mitä käytännön sovelluksia on jo olemassa?
• Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa tulevaisuudessa?
• Älykkäät sopimukset
• Rahanpesun estäminen, terrorismin rahoittamisen estäminen, veronkierron estäminen
Accomplishment
    - Luentovideot ja niiden harjoitustehtävät: 40 h
- Muu kirjallinen opintojaksomateriaali: 35 h
- Itsenäinen aiheeseen perehtyminen: 20 h
- Kirjallinen oppimistehtävä: 40 h
Price
    free of charge
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Arviointi EQF6-taso