Logistiikan perusteet, 3 op (nonstop) - CampusOnline

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Osaamistavoitteet
•Logistiikan käsite ja jakotavat
•Logistiikan trendit ja niiden vaikutus logistiikkaan
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikka toimialana

Arviointi
•Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavasti. ◦Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa innovatiivisesti soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 90-100 % (pisteistä)
◦Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee lähes kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 80-89 %
◦Hyvä (3): Opiskelija ymmärtää kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 70-79 %
◦Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja käytännön tilanteissa. 60-69 %
◦Välttävä (1): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, mutta hänellä on vaikeuksia hyödyntää näitä tietoja käytännön tilanteissa. 50-59 %
Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää logistiikan perusasiat
Sisältö
    •Mitä on logistiikka
•Logistiikan trendit
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikkaselvitys
•Virtuaaliekskursiot
Toteutus
    Kysymyspatterit, virtuaaliset keskustelut, blogit, virtuaaliset ekskursiot, koe.
Suoritetaan kevään aikana. Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus
    Optima-työtilasta löytyvä materiaali ja linkit muihin materiaaleihin.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Tietokone ja nettiyhteys.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikataulu