Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 10 op -> (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    30.08.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    12.08.2019
Location
    Piippukatu 2, Rajakatu 35, Jyväskylä
Target group
    Sosiaali- ja terveysalan YAMK-opinnoista kiinnostuneet, joilla on
• Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
TAI
• Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

Tuothan todistuksesi orientaatiopäivään.

Avoimeen AMKiin ei tarvitse 3 vuoden työkokemusta, joten opintoihin voi tulla vaikka heti AMK-tutkinnosta valmistuttua. Riittää, kun 3 vuotta täyttyy hakiessasi tutkintokoulutukseen.
Prerequisites
    Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto TAI muu soveltuva korkeakoulututkinto SEKÄ sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Accomplishment
    Opinnot sisältävät lähi- ja etäopintoja valintasi mukaan.

Orientaatiopäivät ovat ajalla 30.8.19 (koko päivä) ja 31.8.19 (aamupäivä), minkä jälkeen opetus alkaa normaalisti.

Opintopolulle kuuluvat opintojaksot:
- Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op
- Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko, 5 op

Voit lisäksi valita seuraavista opinnoista:
- Opinnäytetyö, osa 1, aihe-ehdotus, 3 op
- Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op
- Perhe-ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op
- Laadullinen tutkimus, 5 op
- Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op
- Professional Ethics, 5 op

Jos suunnittelet jatkavasi opintojasi myös keväällä 2020, voit valita myös opintojakson Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op (orientaatio jo syksyllä 2019).

HUOM! Otamme yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä ja kartoitamme mahdolliset ilmoittautumiset lisäopintoihin (lisäopintojen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä).
Further Information
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje ilmoittautumisajan päätyttyä (lisäopintojen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä).

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Courses of this course chain
   
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko, 5 op
Opinnäytetyö
Uudistuva johtajuus, 5 op
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op (YAMK)
Laadullinen tutkimus, 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op
Professional Ethics, 5 cr, Master´s level

See the Timetable