Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    11.09.2019 - 09.12.2019
Last enrolment date
    09.09.2019
Location
    verkko-opinnot
Prerequisites
    ICT Valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot
Goal
    Opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan käytännössä.
Contents
    Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
Suurien tietoaineistojen käsittely (Pivot -taulukoiden sekä kaavioiden perustoiminnot). Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot, lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen. Analyysityökalujen hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.
Accomplishment
    Verkkomateriaali. Opasvideot. Sovellusten ohjeet sekä ohjesivustot.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable