Kuntoutusprosessi, 3 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    01.10.2019 - 30.11.2019
Last enrolment date
    22.09.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija ymmärtää mitä kuntoutus on ja tuntee kuntoutuksen yleisimmät käsitteet sekä pääpiirteissään kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja toiminta-alueet. Opiskelijalla on selkeä käsitys oman koulutusohjelmansa/ammattialansa asiantuntijuudesta.
Goal
    Opiskelija tunnistaa kuntoutusprosessin ja sen eri vaiheet yksilöllisesti etenevänä ja tavoitteellisena prosessina.
Opiskelija osaa myös arvioida erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosesseja ja oman alansa asiantuntijaroolia.
Opiskelija osaa laatia kuntoutujalähtöisen kuntoutussuunnitelman hyvän kuntoutuskäytännön ja dokumentointikäytännön mukaisesti moniammatillisuus huomioiden.
Opiskelija osaa selvittää kuntoutujan kuntoutusprosessiin liittyvät sosiaalietuudet sekä kuntoutukseen liittyvää lainsäädäntöä.
Contents
    Kuntoutus yksilöllisenä prosessina. Hyvän kuntoutusprosessin suunnittelun perusteet. Eri ikäisten ja erilaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien kuntoutumisprosessi.
Kuntoutussuunnitelman rakenne ja sisältö, toimeenpano sekä toteutuksen seuranta ja arviointi. Moniammatillisuus ja asiakaslähtöisyys kuntoutussuunnittelussa. Kuntoutusmotivaatio.
Kuntoutusprosessiin liittyvät sosiaalietuudet.
Kuntoutusprosessi avo,- laitos,- ja etäkuntoutuksen sekä digitalisaation näkökulmasta.
Accomplishment
    Monimuotototeutus:
Johdantoluennot, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, kuntoutussuunnitelman laatiminen moniammatillisessa työryhmässä ja esittäminen seminaarissa ja muiden suunnitelmien vertaisarviointi.
Literature
    Kuntoutuminen 2016. Duodecim

McPherson Kathryn, Gibson Barbara E.& LepleÌge Alain (edit.)2015.Rethinking rehabilitation:theory and practice. CRC Press.

Paltamaa ym. (toim.) 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Kelan tutkimusosasto.

Siegert Richard J. & Levack William M. M. (edit.)2015. Rehabilitation goal setting: theory, practice, and evidence. CRC Press.
Further Information
    Anja Tanttu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    -
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable