Organisaation johtaminen, 4 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    31.05.2020
Place
    verkkototeutus
Prerequisites
    Yritystoiminnan ja talouden perusteet.
Goal
    Opiskelija hallitsee perustiedot henkilöstöjohtamisesta erilaisissa yritysorganisaatioissa sekä tiedostaa ja on omaksunut työskentelytavat ja keinot joita esimiestehtävissä sovelletaan. Strategisen johtamisen perusteita opiskelija osaa soveltaa johtamisen näkökulmasta.
Contents
    Strategia, visio, missio
Johtaminen
Palkkiopalkkaus
Henkilöstöjohtaminen
Literature
    Dorrington et al: Human resource management10th edit. 2017
Further Information
    avoinamk@jamk.fi