Projektijohtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 15 op (sosiaali- ja terveysala, YAMK)

Enrol to the studies
Date
    28.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    16.08.2020
Place
    Verkkototeutus
Target group
    Koulutus on tarkoitettu sosiaali - ja terveysalalla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla.

Lisätietoja toteutuksesta myös nettisivullamme osoitteessa:
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/tekniikan-ala/projektijohtaminen/
Contents
   

Polkuopinnot 1 syksyllä 2020:

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen, 5 op

Talouden ohjaus, 5 op

Uudistuva johtajuus, 5 op

*****

Polkuopinnot jatkuvat keväällä 2021 (polkuopinnot 2), jolloin suoritetaan 15 op seuraavasti:

Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät, 5 op

Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa, 5 op

Tutkiva kehittäminen, 5 op

Further Information
    Sirpa Tuomi
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Enrol to the studies