Yritysoikeus, 5 op (verkkototeutus)

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 03.08.2020 at 09:00 on this page.
Date
    31.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    03.08.2020 - 16.08.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelija tuntee yhtiöoikeuden ja erityisesti osakeyhtiöön liittyvät valta- ja vastuukysymykset. Hän tietää yritysmuodon muuttamisen, yhtiön purkamisen, sulautumisen, jakautumisen ja osakassopimusten keskeisen sisällön ja normiston.
Contents
    Yhtiöoikeus ja muu yritysten toimintaa sääntelevä normisto
Accomplishment
    Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen kirjallinen palaute
Literature
    Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltava kirjallisuus: Villa, S. 2004. Yritysoikeus. Helsinki. WSOYPro.
Suojanen, K., Lakari, T., Savolainen, M. & Sirainen, A. 2011. Yritysoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteiden juridiikka. Helsinki. K-S Kustannus.
Price
    75 €
The studies is free-of-charge for unemployed job seekers and asylum seekers.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen.