Kanat ja pienkanalat, 3 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 31.05.2020
Last enrolment date
    26.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija osaa arvioida pienkanalassa kanojen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää olosuhteet kanojen eri tuotantovaiheen ja luontaisen tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ympäristön vaikutuksen kanojen elämään ja tuotantoon.
Contents
    Kanojen hyvinvointia koskevat ohjeet ja suositukset.
Tuotantovaiheiden erityispiirteet hyvinvoinnin kannalta.
Ruokinnan suunnittelu ja onnistumisen seuranta.
Kanojen luontaisen käyttäytymisen perusteet.
Accomplishment
    Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät (virtuaali- ja verkko-opinnot)
Literature
    Optimassa oleva materiaali.
Artikkelit ja kirjat aiheesta.
Further Information
    Mirja Riipinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi