KUISKAAJAN AARIA -TAIDEMUSIIKKIA LEIKKIEN VARHAISKASVATUKSEN JA ALKUOPETUKSEN MUSIIKKIHETKIIN

Enrol to the course

Date
    07.11.2020 - 07.11.2020
Last enrolment date
    20.10.2020
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2, luokka D307, Jyväskylä
Target group
    Teemapäivä on tarkoitettu varhaisiän musiikkikasvatuksen kentällä työskenteleville musiikkipedagogeille, varhaisiän musiikinopettajille, kanttoreille sekä päivähoitohenkilöstölle sekä esi- ja alkuopettajille.
Further Information about the enrolment
    Ilmoittautumiset sähköisesti 20.10.2020 mennessä
Teemapäivän toteutuksen edellytyksenä on vähintään 15 osallistujaa.

Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
p. 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi

Enrol to the course