Yritysoikeus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    11.08.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelija tuntee yhtiöoikeuden ja erityisesti osakeyhtiöön liittyvät valta- ja vastuukysymykset. Hän tietää yritysmuodon muuttamisen, yhtiön purkamisen, sulautumisen, jakautumisen ja osakassopimusten keskeisen sisällön ja normiston.
Contents
    Yhtiöoikeus ja muu yritysten toimintaa sääntelevä normisto
Accomplishment
    Tietoa välittävät/aktivoivat luennot, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
Literature
    Yritysoikeus, Juridiikkafokus,
aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö,
www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston janet-portaali)
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable