Yritysoikeus, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija tuntee yhtiöoikeuden ja erityisesti osakeyhtiöön liittyvät valta- ja vastuukysymykset. Hän tietää yritysmuodon muuttamisen, yhtiön purkamisen, sulautumisen, jakautumisen ja osakassopimusten keskeisen sisällön ja normiston.
Sisältö
    Yhtiöoikeus ja muu yritysten toimintaa sääntelevä normisto
Toteutus
    Tietoa välittävät/aktivoivat luennot, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
Kirjallisuus
    Yritysoikeus, Juridiikkafokus,
aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö,
www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston janet-portaali)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu