Matematiikka 2, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    03.09.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Aikaisempi AMK-matematiikan kurssi Matematiikka 1 tai vastaava) on syytä olla suoritettuna. Vaihtoehtoisesti lukion matematiikan opinnot antavat riittävät pohjatiedot tälle kurssille.
Goal
    Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja laskemaan raja-arvoja, derivaattoja ja integraaleja sekä soveltamaan niitä insinööriopinnoissa ja työelämässä. Opintojaksolla edellytetään edeltävien matematiikan taitojen (esim. yhtälöiden ratkaiseminen) sujuvaa hallintaa.
Contents
    Funktioiden perusoperaatiot, raja-arvo ja jatkuvuus, derivaatta ja integraali ja näiden käsitteiden sovelluksia.
Accomplishment
    Pääasiallinen työskentely perustuu viikoittaisiin harjoituksiin, joita tehdään yksittäin tai pienessä ryhmässä. Oppimista tuetaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Opiskelumateriaali koostuu verkossa olevasta kirjallisesta aineistosta, opetusvideoista ja webinaareista. Arviointi perustuu tehtäviin sekä lopputenttiin, joka on suoritettava hyväksytysti.
Literature
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Tarvitset verkkokokoontumisiin tietokoneen, jossa video- ja ääniyhteys (tabletit ja älypuhelimet toimivat huonosti) ja tenttivastausten jättämistä varten jonkin valokuvauslaitteen. Graafisesta/symbolisesta laskimesta on hyötyä.

See the Timetable