Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 15 op (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    06.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    05.09.2019
Location
    Rajakatu 35,40200 Jyväskylä
Opinnot alkavat pe 6.9.2019 klo 11 tilassa FP05
Prerequisites
    AMK-tutkinto
Goal
    Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostuneissa organisaatioissa. Opiskelija hallitsee alansa uusimpia tietoja sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin sekä luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
Accomplishment
    Lähipäivät
Pe 6.9. klo 11 - 19
La 7.9. klo 8.30 - 15.30
Pe 20.9. klo 13 - 20
La 21.9. klo 8.30 -15.30
Pe 4.10. klo 13 - 20
La 5.10. klo 8.30 -15.30
Pe 25.10. klo 13 - 20
La 26.10. klo 8.30 -15.30
Pe 8.11. klo 13 - 20
La 9.11. klo 8.30 -15.30
Pe 29.11. klo 13 - 20
La 30.11. klo 8.30 -15.30

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
----------------------------------------------------------
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    Polkuopintoihin otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Courses of this course chain
   
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta, 5 op
Teollisuuden palveluliiketoiminta, 5 op
Uudistuva johtajuus, 5 op

See the Timetable