Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit (YAMK), 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 30.11.2019
Ilmoittautumiset
    18.08.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto
Tavoite
    Opiskelija kykenee soveltamaan terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa.
Sisältö
    - Terveyden edistämisen viitekehys
- Terveyden determinantit ja terveyden eriarvoisuus
- Terveyden edistämisen lähestymistavat, suunnittelu- ja arviointimalleja
-Terveyden edistämisen asiantuntijuus
Toteutus
    Luennot, intervention suunnittelutehtävä, ohjattu oppimateriaaliin tutustuminen, ryhmäkeskustelu, pienryhmätyöskentely, itsenäinen ja verkko-opiskelu.
Kirjallisuus
    Kemm, J. 2014. Health Promotion. Ideology, Discipline, and Specialism. Oxford University Press.
Green, T. & Tones, K. 2010. Health promotion planning and strategies. 2nd edition. United Kingdom: SAGE Publications Ltd.
Milestones in Health Promotion. Statements from Global Conferences. 2009. WHO. Health promotion. (elektroninen julkaisu) (http://www.who.int/healthpromotion/en/ )
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1057615.
IUHPE Accreditation / Practitioners www.iuhpe.org

Ajankohtainen materiaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Sirpa Tuomi ja Christina Mantsinen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta Jyväskylässä. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

Katso opintojakson aikataulu