Palvelumuotoilun johtaminen, 5 op (YAMK), verkkototeutus

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    19.10.2020 - 20.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 27.09.2020
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit kuinka palvelumuotoilu projektia johdetaan ja miten palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää organisaatioita asiakaslähtöisemmiksi, ihmiskeskeisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opit palvelukehityksen periaatteet ja useita palvelumuotoilumenetelmiä. Opit johtamaan palvelumuotoiluprosessia ja valmiudet vastata palvelumuotoiluprojektin johtamisesta. Opit ymmärtämään miten monialaista luovaa tiimiä ja iteratiivista käytännön tekemistä voidaan johtaa menestyksekkäästi. Opit tekemään strategista käyttäjälähtöistä kehittämistyötä.
Sisältö
    palvelumuotoiluprosessin mukainen suunnittelu, palvelumuotoilumenetelmien käyttäminen, palvelumuotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen merkitys ja johtaminen, osallisuus ja yhteiskehittämisen hyödyntäminen monialaisissa tiimeissä, luovan palvelumuotoiluprojektin johtaminen, palvelumuotoilun käyttäminen yrityksen ja organisaation toiminnassa ja päätöksenteossa
Toteutus
    Luennot, harjoitukset, projektityö

sisältää verkkoluentoja:
Keskiviikko kello 9.45 ja perjantai kello 9.45-12.15
Kirjallisuus
    Stidorn M. & al. 2014. This is Service Design Thinking. Bis Publishers B.v.
Stidorn M. & al. 2018. This Is Service Design Doing. O'Reilly Media
Kalbach. J. 2016. Mapping Experiences. O'Reilly Media
Hinta
    75 €
Opintojakso (tai opintokokonaisuus) on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi