Projektien taloudellinen johtaminen, 5 op

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 03.08.2020 at 09:00 on this page.
Date
    31.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    03.08.2020 - 16.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.
Goal
    Opiskelija hallitsee projektijohtamisen periaatteet ja ohjausmenetelmät, projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen vaatimat projektilaskennan menetelmät. Hän tuntee investointilaskennan peruskäsitteet ja tunnistaa eri laskentamenetelmien ominaispiirteet. Hän pystyy vertaamaan eri investointivaihtoehtoja.
----------------------------------------------------------
Contents
    Projektin organisointi ja projektisuunnitelma, projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus, muutosten ja riskien hallinta projektissa, projektiraportointi.
Accomplishment
    Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Literature
    Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos). Helsinki: Kauppakamari. ISBN 978-952-246-401-9 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-246-400-2 (nidottu).
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja (7. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-1-1 (sidottu).
Puolamäki, E. & Ruusunen, P. (2009). Strategiset investoinnit : johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus (1. painos). Helsinki: Tietosanoma. ISBN 978-951-885-291-2 (nidottu).
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).
Price
    75 €
The studies is free-of-charge for unemployed job seekers and asylum seekers.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Lähiopetus: pidätämme oikeudet muutoksiin
01.09.2020 09.45 - 11.15
08.09.2020 09.45 - 11.15
15.09.2020 09.45 - 11.15
22.09.2020 09.45 - 11.15
29.09.2020 09.45 - 11.15
06.10.2020 09.45 - 11.15
20.10.2020 09.45 - 11.15
27.10.2020 09.45 - 11.15
03.11.2020 09.45 - 11.15
10.11.2020 09.45 - 11.15
17.11.2020 09.45 - 11.15
24.11.2020 09.45 - 11.15
01.12.2020 09.45 - 11.15
08.12.2020 09.45 - 11.15
15.12.2020 09.45 - 11.15