Projektien taloudellinen johtaminen, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee projektijohtamisen periaatteet ja ohjausmenetelmät, projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen vaatimat projektilaskennan menetelmät. Hän tuntee investointilaskennan peruskäsitteet ja tunnistaa eri laskentamenetelmien ominaispiirteet. Hän pystyy vertaamaan eri investointivaihtoehtoja.
----------------------------------------------------------
Sisältö
    Projektin organisointi ja projektisuunnitelma, projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus, muutosten ja riskien hallinta projektissa, projektiraportointi.
Toteutus
    Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Kirjallisuus
    Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos). Helsinki: Kauppakamari. ISBN 978-952-246-401-9 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-246-400-2 (nidottu).
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja (7. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-1-1 (sidottu).
Puolamäki, E. & Ruusunen, P. (2009). Strategiset investoinnit : johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus (1. painos). Helsinki: Tietosanoma. ISBN 978-951-885-291-2 (nidottu).
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).
Hinta
    75 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Lähiopetus: pidätämme oikeudet muutoksiin
01.09.2020 09.45 - 11.15
08.09.2020 09.45 - 11.15
15.09.2020 09.45 - 11.15
22.09.2020 09.45 - 11.15
29.09.2020 09.45 - 11.15
06.10.2020 09.45 - 11.15
20.10.2020 09.45 - 11.15
27.10.2020 09.45 - 11.15
03.11.2020 09.45 - 11.15
10.11.2020 09.45 - 11.15
17.11.2020 09.45 - 11.15
24.11.2020 09.45 - 11.15
01.12.2020 09.45 - 11.15
08.12.2020 09.45 - 11.15
15.12.2020 09.45 - 11.15