Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot, 55 op (monimuoto) - Äänekoski

Attention! Online registration is closed.
Date
    17.01.2020 - 17.12.2020
Last enrolment date
    30.11.2019
Place
    Kevään 2020 lähipäivät järjestetään Äänekoskella lukion ja Poken tiloissa.
Target group
    Opinnot soveltuvat sähkö- ja automaatioasentajille sekä muille sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi tähtääville. Polkuopintojen jälkeen voit hakea tutkintokoulutukseen avoimen väylän kautta. Opinnot hyväksiluetaan tutkintoosi. Lue lisää avoimen väylästä.
Contents
   

Polkuopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

Osaajana kehittyminen, 3 op
ICT-valmiudet, 3 op
Työelämän englanti, 4 op
Matematiikan valmentavat opinnot, 3 op (ei pakollinen)
Matematiikka 1, 5 op
Matematiikka 2, 5 op
Fysiikka 1, 5 op
Sähkötekniikka 1, 5 op
Digitaalitekniikka, 3 op
Automaatiotekniikan perusteet, 5 op
Ohjaus- ja säätötekniikka, 5 op
Tekninen dokumentointi, 3 op
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
Sähkötekniikka 2, 5 op

Tutustu sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin koko tutkinto-ohjelmaan.

Accomplishment
   

Monimuotototeutuksen opiskelijoilla opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja verkon välityksellä opiskelua. Kontaktiopiskelua on keväällä 2020 kerran kuukaudessa pe-la klo 8-16. Tarkemmat lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä alueen yritysten kanssa jo opiskelun aikana ja halutessaan työllistyä Äänekoskelle.

Opintojen laajuus: 1 opintopiste tarkoittaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Further Information
    Lehtori Veli-Matti Häkkinen, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 716 7469
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Polkuopintoihin hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Other info
    Äänekosken kaupunki tukee omien kuntalaistensa korkeakouluopiskelua vuosittain 10 opintopisteen verran. Katso ohjeet, kuinka voit hakea kustannusten korvaamista.