Laadun kehittämistekniikat, 4 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.11.2019 - 31.05.2020
Last enrolment date
    29.02.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Laatutekninen perusajattelu.
Goal
    Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erityisesti tuotantoprosessin laaduntuottokyvyn parantamisprojekteja. Hän osaa valita ja käyttää siinä tarvittavia kehittämistyökaluja ja -tekniikoita
Contents
    Kokonaisvaltainen laadunohjaus (TQM) ja siihen liittyvä laatuajattelu, laadun parantamisen työkalut, tilastollinen prosessin ohjaus (mm. SPC, Six Sigma-perusteet) ja riskianalyysit. Lean-perusteet.
Accomplishment
    Verkko-opetus.
Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja oppimistehtävien palautteisiin perehtyminen.
Literature
    Tekninen tiedotus 6/89 (uusin painos): Kume H.: Laadunvalvonnan tilastolliset menetelmät, MET, Salomäki R.: Suorituskykyiset prosessit - Hyödynnä SPC. QS9000-manuaalit FMEA ja SPC.
Other info
    Tämän verkkototeutusopintojakson hyväksytty suoritus on osa TKTO0200 Kehittämistekniikat-opintojakson 4 op suorittamista. Oppimistehtävistä saadut pisteet huomioidaan osana Kehittämistekniikat-opintojakson kokonaisarviointia. Koe on suoritettava hyväksytysti, jolloin TKTO0200 Kehittämistekniikat-opintojaksosta saa arvosanan. Ilman koesuoritusta tästä verkko-opintojaksosta saa Hyväksytty/Hylätty –merkinnän.

Opintojakso soveltuu erityisen hyvin tekniikan tutkinto-ohjelmiin.
Opintojakso sopii lisäksi hyvin yritysten henkilöstön laadun kehittämisvalmiuksien parantamiseen käytännössä, koska oppimistehtävät voi suunnata oman organisaation tarpeisiin.