Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1, 28 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
   

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden syyslukukauden opintoja. Opinnot sisältävät säännöllistä, viikottaista kontaktiopiskelua arkisin klo 8-20 välillä lukujärjestyksen mukaisesti (viikko 42 ei opetusta). Viikolla 35 erillisohjelma, jolloin tutustutaan tutkinto-ohjelmaan, ryhmään, opettajatutoreihin, tiloihin, lukujärjestyksiin, käytänteisiin.Lue lisää opinnoista ja opintojaksokuvauksista 

Aika
    26.08.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    15.08.2019 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkinto-ohjelmaan tähtäävät tai muuten alan opinnoista kiinnostuneet.
Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    280 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).

Kevätlukukaudella 2020 tarjotaan Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2. Polkuopiskelijoiden suuntautumisvaihtoehtovalinta (media-, ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikka) tehdään marras-joulukuussa 2019 yhdessä tutkinto-ohjelmaryhmän kanssa (mikäli jonkun suuntautumisen opiskelijamäärää joudutaan karsimaan, valinnassa vaikuttaa mm. syyslukukauden opintomenestys).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Osaajana kehittyminen, 3 op
ICT-valmiudet, 3 op
Johdatus Internet-teknologioihin, 4 op
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
Käyttöjärjestelmät, 6 op
Web-tekniikat, 4 op
Matematiikan tukiopinnot, 3 op

Katso opintojakson aikataulu