Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1, 30 op (Monimuoto)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    23.08.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    15.08.2019 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkinto-ohjelmaan tähtäävät tai muuten alan opinnoista kiinnostuneet.
Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden syyslukukauden opintoja. 1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.


Syyslukukauden 2019 lähipäivät:

23.8. klo 10-18
24.8. klo 8-15.45
6.9. klo 10-18
7.9. klo 8-15.45
20.9. klo 10-18
4.10 klo 10-18
25.10. klo 10-18
8.11. klo 10-18
22.11. klo 10-18
13.12. klo 10-18

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    300 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).

Kevätlukukaudella 2020 tarjotaan Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2. Polkuopiskelijoiden suuntautumisvaihtoehtovalinta (media-, ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikka) tehdään marras-joulukuussa 2019 yhdessä tutkinto-ohjelmaryhmän kanssa (mikäli jonkun suuntautumisen opiskelijamäärää joudutaan karsimaan, valinnassa vaikuttaa mm. syyslukukauden opintomenestys).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Osaajana kehittyminen, 3 op
ICT-valmiudet, 3 op
Työelämän viestintä, 3 op
Johdatus Internet-teknologioihin, 4 op
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
Käyttöjärjestelmät, 6 op
Web-tekniikat, 4 op

Katso opintojakson aikataulu