Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi (ilmoittautuminen koulutukseen valituille opiskelijoille)

Attention! Online registration is closed.
Date
    04.03.2020 - 31.05.2021
Last enrolment date
    24.02.2020
Contents
    Musiikkiterapian perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto:
-Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op
-Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 5 op
-Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op
-Musiikkipsykologia I, 3 op
-Musiikin kehityspsykologia, 2 op
-Kirjallinen työ, 5 op

Musiikin terapeuttinen käyttö 5 op, Eino Roiha -instituutti:
-Kokemuksellinen ryhmä, 5 op

Musiikilliset valmiudet 10 op:
-Vapaa säestys, 5 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
-Bändisoitto, 5 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, toteuttajana Gradia)

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan osaaminen 20 op, Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
-Osaajana kehittyminen, 5 op
-Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op
-Luova toiminta asiakastyössä, 3 op
-Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op
-Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
-Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot, 2 op

Yht. 60 op

Opiskelumuotoja ovat mm. luento-opetus, itseopiskeltava materiaali, oppimispäiväkirja ja muut oppimistehtävät. Lisäksi opiskellaan kokemuksellisissa ryhmissä, verkossa sekä soittotuntien ja omatoimisen musiikillinen harjoittelun merkeissä.

Musiikillisten valmiuksien opiskelua varten opiskelijalta edellytetään omatoimista harjoittelumahdollisuutta yhtyesoittimilla tai vastaavien harjoitusten tekemistä muilla instrumenteilla ja tavoilla.
Further Information
    Koulutuskoordinaattori Niko Nyqvist (etunimi.sukunimi@jamk.fi)