Biotalous, ihminen ja ympäristö, 5 op (Äänekoski) min. 10 hlöä

Attention! Online registration is closed.
Date
    23.03.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    29.02.2020
Place
    Äänekoski
Goal
    Opiskelija tunnistaa biotalousalan tuotteiden ja palvelujen sosiaalisia, kulttuurisia ja ekologisia vaikutuksia ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä. Hän osaa selvittää ja arvioida biotalouden tuotteiden ja palvelujen hyväksyttävyyttä eri näkökulmista ja osaa valita oikeat arviointi- ja tutkimusmenetelmät sekä soveltaa niitä omassa toimintaympäristössään.
Contents
    -biotalouden sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset vaikutukset
-vaikutusten arviointimenetelmät
-menetelmien rajoitteet ja vahvuudet
-arviointimenetelmien soveltaminen
Accomplishment
    Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu.
Luennot maanantaisin klo 17-19
23.3.
30.3.
6.4.
20.4.
27.4.
11.5.
Literature
    Opiskelumateriaali osoitetaan opintojakson alussa.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Ilmoittautumiset käsitellään 2.3.2020 alkaen. Ryhmä toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10.