Esihautomo, 5 op (Vain Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja henkilökunta)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    05.05.2020 - 09.06.2020
Ilmoittautumiset
    14.05.2020 mennessä
Kohderyhmä
    AMK-tutkinto
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on liikeidea, jota hän työstää valmennuksessa.

Hautomoon hyväksytään opiskelijat hakemuksen perusteella.
Tavoite
    Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen. Kannattavuuden arvioimiseksi opiskelijan tulee osata laatia alustava liiketoimintasuunnitelma, tarvittavat laskelmat sekä myynti- ja/tai markkinointisuunnitelma.
Sisältö
    Liiketoimintasuunnitelma, tuotteistaminen, hinnoittelu, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituksen lähteet.
Toteutus
    Työpajat, itsenäiset tehtävät oman liikeidean kehittämiseksi, valmennukset ja konsultaatio
Kirjallisuus
    Opintojakson materiaali määräytyy opintojakson alussa opiskelijoiden omia oppimistavoitteita tukevaksi.
Lisätietoja
    Juha Sipilä,juha.sipila@jamk.fi
Muu informaatio
    Esihautomon ensimmäisen vaiheen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuutena:
1) Yrityksen perustaminen (opiskelijalla mahdollisuus jatkaa yrityksen kehittämistä JAMK Yrityshautomossa)
2) Liikeidean jatkokehittäminen (opiskelijalla mahdollisuus jatkaa Esihautomon 2. vaiheessa)
3) Liikeideasta luopuminen (opiskelijalla mahdollisuus jatkaa Esihautomossa uudella idealla).

Katso opintojakson aikataulu