Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen 5 op

Enrol to the course

Date
    01.09.2020 - 30.11.2020
Last enrolment date
    25.08.2020
Place
    Jyväskylä/verkkototeutus
Target group
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Contents
    • Opiskelijalähtöisen oppimisympäristön suunnittelu – pedamuotoilu
• Digitaalinen oppimisympäristö oppimisprosessin tukena
• Vuorovaikutuksen, ohjauksen ja arvioinnin ympäristöt
• Saavutettavuus verkkoympäristössä
Accomplishment
    Koulutuksessa rakennetaan yhdessä ja ohjatusti digitaalista oppimisympäristöä omalle kurssille tai opintojaksolle. Voit lähteä kehittämään olemassa olevaa ympäristöä tai rakentamaan kokonaan uutta. Toteutus voi olla joko täysin verkossa oleva verkkokurssi tai sekä lähi- että verkko-opiskelua sisältävä monimuotototeutus.

Koulutus on suoritettavissa kokonaan verkossa, mutta voit halutessasi osallistua ohjauswebinaareihin ja Jyväskylässä järjestettäviin lähipäiviin. Lähipäivät ja webinaarit tarjoavat käytännön tukea oppimisympäristöjen rakentamiseen.

Lähipäivät Jyväskylässä: ti 15.9. ja to 29.10. klo 9-15
Webinaarit: ti 6.10. klo 13-15 ja ma 9.11. klo 14-16

Huolehdimme osaltamme koulutukseen osallistuvien turvallisuudesta. Tilanteen vaatiessa lähipäivät korvataan aamupäivän verkkotyöskentelyllä vastaavina ajankohtina.

Osaamismerkit jäsentävät kehittämistyötäsi koulutuksen aikana. Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen lisäksi kaksi osaamismerkkiä Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen ja Saavutettavan verkkosisällön tuottaminen.

Kouluttaja toimii Minna Koskinen.
Further Information
    Koulutus on osa Kohti digitaalista oppimista -täydennyskoulutuskokonaisuutta.

Lisätietoja koulutuksesta: Santtu Hartikainen, koulutussuunnittelija, santtu.hartikainen@jamk.fi, 040 825 6330
Further Information about the enrolment
    Minna Demirel, koulutuskoordinaattori, minna.demirel@jamk.fi,
050 591 3658
Material     esite_digitaalisen_oppimisympariston_rakentaminen_s20.pdf
Cancellation terms
    Peruminen on maksuton ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen tapahtuvasta perumisesta veloitamme 150 euroa.

Enrol to the course