Tuotannon johtaminen, 5 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.01.2020 - 29.05.2020
Ilmoittautumiset
    09.01.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tuntee tuotantotoiminnan perusteet.
Tavoite
    Opiskelija tuntee tuotannon strategisia asioita. Tavaratuotannossa hän tuntee yksittäisen yrityksen ja verkostotuotannon tulokset, erilaiset tuotantojärjestelmät osatekijöineen, niiden sopivuuden eri tilanteisiin sekä strategisen kehittämisprosessin. Palvelutuotannossa hän tuntee palvelujen luonteen, palvelustrategiat, niiden kehittämisprosessin ja palvelutuotannon johtamisen perusteet. Lisäksi hän perehtyy laatuun, tuotannon talouden perusteisiin, toiminnanohjaukseen ja kunnossapitoon.
Sisältö
    Tuotantostrategiat. Tuotannon tavoitteet, tuotantotavat, niiden osatekijät ja malli tuotannon kehittämiseksi yksittäisessä yrityksessä tai verkostossa. Palvelut, palvelustrategia, palvelun kehittäminen, kapasiteetin ja kysynnän johtaminen, odotusajan johtaminen sekä jonomallit ja kapasiteetin suunnittelu. Muita teemoja ovat Lean ja JIT, tuotannon talouden perusteet, toiminnanohjaus ja kunnossapito.
Toteutus
    Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen virtuaaliopiskelu ja seminaarit.
Kirjallisuus
    Chopra, S. & Mendl, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 2001. Prentice Hall.
Miltenburg, J. Manufacturing Strategy. How to Formulate and Implement a Winning Plan. 1996. ISBN 1-56327-317-9. Productivity Press.
Fitzsimmons, James & Mona. 2004. Service Management.
Hinta
    75,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi